VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 231 99 50

Menu

Nieuws

Het laatste nieuws van ons kantoor en uit de sector via advocatennet.be
  De wet van 26 november 2018, die op 1 april 2019 in werking is getreden, wijzigt de manier waarop de administratie de betaling van verschuldigde btw kan verkrijgen. Vroeger moest de administratie een individueel ‘dwangbevel’ opstellen om te beschikken over een uitvoerende titel waarmee ze de invordering op de goederen van de schuldenaar kon opstarten. Sinds 1 april 2019 is het ‘dwangbevel’ vervangen […]
  Bron: Jubel.be
  Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 1 oktober 2019 een minder ruime invulling gegeven aan de algemene antimisbruikbepaling dan de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Aangezien een kapitaalvermindering (tot voor 1 januari 2018) belastingvrij kon verlopen door deze volledig aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal, mag er […]
  Bron: Jubel.be
  LAMON op woensdag Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg (LAMON LAW). Hij mengt zich regelmatig in het maatschappelijk debat over justitie. Iedere woensdag maakt hij op Jubel een persoonlijke beschouwing. Op 7 november werd in het parlement de wet gestemd houdende “de afschaffing van de verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen”. […]
  Bron: Jubel.be
  Rechtenstudenten kunnen handboeken verbintenissenrecht, stafrecht en gerechtelijk recht verorberen. Ze kunnen opsommen wanneer bestuurders in het nieuwe WVV aansprakelijk zijn en wat het verschil is tussen een bijzondere en een buitengewone algemene vergadering. Hopen leerstof verzet de rechtenstudent om zijn bachelor diploma in de wacht te slepen en nog meer bergen met het oog op […]
  Bron: Jubel.be
  Eengemaakte EU procedures Grensoverschrijdende incasso van facturen is geen sinecure. Daarom wou de Europese wetgever dit vereenvoudigen en heeft hij verschillende eengemaakte procedures in de EU ingevoerd, zoals de Europese Executoriale Titel (nr. 805/4002), het Betalingsbevel (nr. 1896/2006), de Geringe Vordering (nr. 861/2007) en het Europees Bankbeslag (nr. 655/2014). Deze ‘eenmaking’ betekent concreet dat die […]
  Bron: Jubel.be

Menu