VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 231 99 50

Menu

Nieuws

Het laatste nieuws van ons kantoor en uit de sector via advocatennet.be
  Corporate Social Responsibility, in het zakenjargon kortweg CSR, is een zelfopgelegde vorm van ondernemerschap waarin de onderneming een maatschappelijk engagement op zich neemt, tegenover zichzelf, haar aandeelhouders, werknemers, klanten, schuldeisers en andere stakeholders, het milieu en het publiek in het algemeen. CSR is voor een onderneming een uiting van burgerzin. Een onderneming die aan CSR […]
  Bron: Jubel.be
  Het KB van 20 december 2019 heeft eind vorig jaar de wettelijke regeling van de nieuwe interestaftrekbeperking (artikel 198/1 WIB92) verder uitgewerkt. Met dit KB werden echter lang niet alle vragen met betrekking tot de interestaftrekbeperking beantwoord. Vooral over de toepassing van de regeling in groepscontext bleven er nog tal van vragen en onduidelijkheden. Aangezien […]
  Bron: Jubel.be
  In haar beslissing van 28 april 2020 (*) heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een boete van 50.000 euro opgelegd aan een onderneming die haar directeur Audit, Risk & Compliance aangesteld heeft als Data Protection Officer (DPO). De GBA is van mening dat die combinatie van taken tot een belangenconflict leidt en zo indruist tegen de […]
  Bron: Jubel.be
  LAMON op woensdag Mr. Hugo Lamon is advocaat aan de balie van Limburg en Brussel NL. Hij publiceert over o.m. ondernemingsrecht en deontologie. Hij mengt zich al jaren in het maatschappelijk debat over justitie. De Standaard berichtte over de toestand aan de Turkse balies (“Turkse advocaten ingesloten na mars op parlement”, DS 4-5 juli). De […]
  Bron: Jubel.be
  Een nieuw wetsvoorstel (doc 55 1295/004 – blz. 29 e.v. en 1295/005 – blz. 19) houdende diverse bepalingen inzake justitie, onder meer in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, voorziet in een verplichte opleiding met betrekking tot seksueel geweld voor de magistraten zowel van de zetel als van het parket. […]
  Bron: Jubel.be

Menu