VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 231 99 50

Menu

Personen met een fysieke/mentale beperking (aangeboren of veroorzaakt door een ongeval) of getroffen door een ziekte worden helaas meestal geconfronteerd met inkomstenverlies/gebrek aan inkomsten, hoge medische en andere kosten.

Sociaal zekerheidsrecht

Het is daarenboven bijzonder moeilijk om een weg te vinden in het administratief en juridisch kluwen van vergoedingsstelsels.

Willems & De Schrijver Advocaten verleent advies over de vergoedingen of het vervangingsinkomen waarop de cliënt mogelijk aanspraak kan maken. Dit kan gaan over het stellen van een vordering tegen de aansprakelijke of de verzekeraar (bijvoorbeeld wanneer menselijke schade veroorzaakt werd door verkeer, onachtzaamheid/nalatigheid, geweld, tewerkstelling of medische fout). In andere gevallen kan de cliënt gerechtigd zijn op een tussenkomst of tegemoetkoming van een overheidsdienst.

Willems & De Schrijver Advocaten staat de cliënt bij in alle mogelijke procedures (geschillen met aansprakelijke partijen/verzekeraars, geschillen met overheidsdiensten).

Wij verlenen ook procedurele bijstand aan cliënten bij betwistingen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Gespecialiseerde advocaten

Bart DE SCHRIJVER, Ann WILLEMS

Menu