VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 231 99 50

Menu

Als ondernemers met een bedrijf met winstoogmerk te kampen hebben met juridische kwesties, vallen zij onder ondernemingsrecht.

Ondernemingsrecht

De ondernemer/handelaar kan op ons kantoor rekenen voor volgende bijstand:
  • Advies omtrent alle vormen van commerciële overeenkomsten (aanneming, vastgoedmakelaarsovereenkomsten, distributie – en concessieovereenkomsten, handelshuur, redactie algemene voorwaarden, specifieke samenwerkingsovereenkomst op maat van de onderneming geschreven).
  • Begeleiding van overdracht van ondernemingen, bijstand bij overname van handelszaken of aandelen.
  • Invordering van facturen
  • Procedure omtrent commerciële geschillen

Gespecialiseerde advocaten

Herwig VANDEKERCKHOVE

Menu