VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 231 99 50

Menu

Team

Team van experten tot uw beschikking.
Dynamisch team, gepassioneerd door recht en gespecialiseerd in hun vakgebied.

Ann Willems

Ann WillemsAnn Willems studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar zij in 2001 met onderscheiding afstudeerde. Haar laatste jaar studeerde zij in het kader van het Erasmusprogramma aan de Universidade de Coimbra in Portugal. In 2003 begon zij haar stage aan de balie te Antwerpen. Zij legde zich meteen toe op jeugdrecht en familierecht. In 2006 richtte zij haar eigen kantoor op met Bart De Schrijver.

Ann Willems is erkend bemiddelaar in familiale zaken sedert 28/4/2011 en houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht sedert 2007. Zij is ook opgenomen op de lijst van schuldbemiddelaars van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Zij beheerst vlot de volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Portugees en Spaans.

Bart De Schrijver

Bart De SchrijverBart De Schrijver behaalde in 2000 zijn diploma licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij vervoegde de Antwerpse balie in 2001 en startte meteen na zijn stage een eigen kantoor. Hij legt zich voornamelijk toe op strafrecht en aansprakelijkheids/verzekeringsrecht.

Bart De Schrijver is houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht en is opgenomen op de lijst van schuldbemiddelaars van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen.
Hij is sinds 14 januari 2016 houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (NR. : OVB – 15 – 117).

Hij helpt U graag in de volgende talen: Nederlands, Frans, Engels.

Ferre Buelens

Ferre BuelensFerre Buelens vatte na zijn studies Maatschappelijk Werk in 2009 zijn studies Rechten aan op de Universiteit Antwerpen (UA).

In de loop van zijn studies, spitste hij zich voornamelijk toe op het straf(proces)recht en het internationaal privaatrecht. In 2013 behaalde Ferre Buelens met onderscheiding zijn diploma Master in de Rechten. Later dat jaar trad hij toe tot de Antwerpse Balie en voegde hij zich bij Willems & De Schrijver waar hij dossiers behandelt inzake straf(proces)recht en aansprakelijkheidsrecht.

Ferre BUELENS behaalde in 2017 het certificaat evaluatie menselijke schade (KU Leuven).

Herwig Vandekerckhove

Herwig VandekerckhoveHerwig Vandekerckhove is afgestudeerd aan de KU Leuven in 1988 en is sinds 1988 actief als advocaat ingeschreven aan de balie te Antwerpen.
Hij volgde een bijkomende opleiding ondernemingsrecht met specialisatie arbeidsrecht en handelsrecht aan de Universiteit Antwerpen.
Hij heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het handelsrecht.

Arbeidsrecht
Zowel vanuit het perspectief van werkgever als werknemer, zorgen wij voor juridisch advies en begeleiding bij alle aspecten van een tewerkstelling:
 • Redactie en doorlichting van arbeidsovereenkomsten en -reglementen
 • Bijstand en begeleiding in het kader van arbeidsgeschillen, alle vormen van betwistingen tussen werkgever en werknemer, het begeleiden van bedrijven of individuele werknemers en/of bestuurders/zaakvoerders bij indienstneming of allerlei vormen van individuele en collectieve ontslagen en/of afvloeiingen.
 • Betwistingen met Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.) en sociale inspectie
 • Redactie managementovereenkomsten, overeenkomsten met bestuurders/zaakvoerders, overeenkomst zelfstandige dienstverlening
 • Overeenkomsten handelsagentuur en handelsvertegenwoordigers

Handelaars & ondernemingen
 • Redactie en revisie van commerciële overeenkomsten, alsook bijstand bij onderhandelingen (concessieovereenkomst, vastgoedmakelaarsovereenkomst, distributieovereenkomst, handelshuur, aanneming, algemene voorwaarden, specifieke samenwerkingsovereenkomst op maat geschreven …..)
 • Begeleiden van overdracht of overname van ondernemingen, bijstand bij overname van handelszaak of aandelen
 • Invordering van facturen
 • Bijstand in rechtsgeschillen met klanten, leveranciers en concurrenten
 • Verstrekken van juridische adviezen
 • Redactie van burgerlijke overeenkomsten, o.m. inzake vastgoed en huur

Klaar om u te dienen

MEER Over ons

Menu