VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 231 99 50

Menu

Willems & De Schrijver is gespecialiseerd in verschillende rechtspraktijken.

Voorkeurmateries

Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, strafrecht, verkeersrecht, vergoeding menselijke schade (o.a. verkeersongevallen en arbeidsongevallen), medische aansprakelijkheid (menselijke schade na medische fout), ondernemingsrecht, arbeidsrecht, jeugdrecht, familierecht (bemiddeling, echtscheiding, alimentatie en afstamming), collectieve schuldenregeling/schuldhulpverlening en diverse aspecten van het sociaal zekerheidsrecht.

Hieronder vindt u een overzicht van onze voorkeurmateries.
Wij behartigen de belangen van mensen die geconfronteerd worden met strafrecht.
Een ongeval is snel gebeurd. De gevolgen ervan duren vaak langer.
Als ondernemers met een bedrijf met winstoogmerk te kampen hebben met juridische kwesties, vallen zij onder ondernemingsrecht.
Zowel vanuit het perspectief van de werkgever als werknemer, zorgen wij voor juridisch advies en begeleiding bij alle aspecten van tewerkstelling.
Jongeren krijgen op ons kantoor bijzondere aandacht.
Familierecht is meer dan echtscheiding.
Iedereen kan in zijn leven op een bepaald ogenblik geconfronteerd worden met schulden, financiële pech, een moeilijke financiële situatie.
Personen met een fysieke/mentale beperking (aangeboren of veroorzaakt door een ongeval) of getroffen door een ziekte worden helaas meestal geconfronteerd met inkomstenverlies/gebrek aan inkomsten, hoge medische en andere kosten.

Menu