VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 231 99 50

Menu

Een ongeval is snel gebeurd. De gevolgen ervan duren vaak langer.

Verkeersrecht, verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, vergoeding menselijke schade

Ongevallen hebben vaak enorme financiële en medische gevolgen.

Wij streven naar een vlotte afhandeling van elk schadedossier en een passende schadevergoeding.
Wij staan de cliënt met raad en daad bij in het kluwen van administratie, medische dossiers en verzekeringskwesties. Bij expertises kan de cliënt rekenen op onze actieve en kritische bijstand.

Willems & De Schrijver Advocaten heeft jarenlange ervaring en bijzondere deskundigheid in het voeren van procedures of het nastreven van minnelijke regelingen inzake menselijke schade, veroorzaakt door verkeer, geweld, onachtzaamheid/nalatigheid, medische fout en tewerkstelling (arbeidsongevallen).

Willems & De Schrijver Advocaten staat de cliënt bij in alle mogelijke procedures met als doel het bekomen van passende vergoedingen (burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter, burgerlijke partijstellingen voor politierechtbanken/correctionele rechtbanken, burgerlijke procedures tegen aansprakelijke partijen/verzekeraars, procedures tegen arbeidsongevallenverzekeraars bij de arbeidsrechtbanken) .

Gespecialiseerde advocaten

Bart DE SCHRIJVER

Menu